poniedziałek, 14 maja 2012

Wstęp: Czym jest antyk?


Starożytność – okres w historii Bliskiego WschoduEuropy i Afryki Północnej obejmujący dzieje tych regionów od powstania pierwszych cywilizacji do politycznego upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 roku.
Dokładne ramy czasowe tego okresu nie są ściśle określone. Tradycyjnie za początek starożytności uznaje się powstanie cywilizacji opartej na przekazie pisemnym (czyli schyłek IV tysiąclecia p.n.e., kiedy to Sumerowie zaczęli stosować pismo klinowe), dla wcześniejszych dziejów rezerwując termin prehistoriaData końcowa okresu zwykle wiązana jest z upadkiem bądź poważnymi przemianami cesarstwa rzymskiego - najczęściej wymienia się rok 476, czyli koniec panowania ostatniego cesarza zachodniorzymskiego Romulusa AugustulusaWskazuje się także m.in. rok 395, czyli podział cesarstwa na dwie części po śmierci Teodozjusza Ipoczątki arabskich podbojów w VII wieku i szereg innych dat.
Okres historyczny następujący po starożytności to średniowiecze.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz